Skötsel

Trädgårdsskötsel

Utbildad personal tar hand om er trädgård med förekommande arbeten som gräsklippning, häckklippning, ogräsrensning och trädfällning m m.

Grönyteskötsel

Med moderna små och stora gräsklippare tar vi hand om era grönytor. Bland kunderna finns både fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.

Snöröjning

Vintertid tar vi på oss att skotta, ploga och sanda vägar, gångar och parkeringar.