Underhåll och skötsel


Vi har lång erfarenhet av att hjälpa fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar med alla typer av underhåll och skötsel, ovan och under mark.

Vi utför dräneringsarbeten och uppgraderar lekplatser, så de uppfyller aktuell EU-standard. Vi reparerar även asfaltytor, stenbeläggningar m m.

Med våra maskiner och kunniga personal så kan vi utföra skötsel och underhåll av grönytor, växter, träd och häckar.