Start

Rex Entreprenad AB

Vi är ett företag som tar på oss entreprenadarbeten så som anläggningsarbeten, schaktningsarbeten, grundläggningsarbeten samt olika skötseluppdrag.

Vi är 30 anställda med hög kompetens inom vår bransch och vår omfattande maskinpark gör det möjligt att ta på oss alla typer av arbeten.

https://www.sebroschyr.se/JohanRexEntreprenad/WebView/

Markentreprenader


Våra tjänster sträcker sig över de flesta verksamhetsområden inom anläggning och grundläggningsarbeten. Vi har över 20 års erfarenhet av markarbeten. Med vår kunniga personal kan vi ta oss an stora som små entreprenader.

Vi grundlägger och utför Markbäddar inför gjutning av husgrunder vid nybyggnationer och tillbyggnader.

Vi har kompetensen att ta ett helhetsgrepp om finplaneringen vid bostadsbyggande. Vi hjälper till med projektering, anpassar och kommer med förslag efter kundens önskemål. Vi utför sedan arbetet fackmannamässigt med

  • grönytor
  • planteringar
  • plattläggningar
  • parker
  • parkeringsplatser
  • lekplatser

Vår kapacitet gör att vi kan ta oss an rollen som totalentreprenör. Vi är självklart lika bekväma som underentreprenörer, när det behöver utföras specifika markarbeten inom projektet.

Schaktarbeten


Vi utför alla typer av schaktarbeten, från avancerade VA-schakter till enklare fiberschakter.

Vår maskinpark och våra medarbetares breda erfarenhet och kunskap, gör att vi kan ta alla sorters schaktarbeten för företag och privatpersoner.

Maskinpark och miljötänk


Om vi skulle använda oss av ett ord för att beskriva vår maskinpark så skulle det vara omfattande. Vi har grävmaskiner i storlek mellan 1 till 25 ton samt hjullastare och dumpers. De moderna och klimatsmarta maskinerna är inhandlade utifrån prestanda och hållbarhet.

När arbetet kräver andra maskiner, ser vi till att använda oss av miljö- och kvalitetsanpassade fordon.

Underhåll och skötsel


Vi har lång erfarenhet av att hjälpa fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar med alla typer av underhåll och skötsel, ovan och under mark.

Vi utför dräneringsarbeten och uppgraderar lekplatser, så de uppfyller aktuell EU-standard. Vi reparerar även asfaltytor, stenbeläggningar m m.

Med våra maskiner och kunniga personal så kan vi utföra skötsel och underhåll av grönytor, växter, träd och häckar.