Start

Rex Entreprenad

Vi är ett företag som tar på oss entreprenadarbeten så som anläggningsarbeten, schaktningsarbeten, grundläggningsarbeten samt olika skötseluppdrag.

Vi är 20 anställda med hög kompetens inom vår bransch och vår omfattande maskinpark gör det möjligt att ta på oss alla typer av arbeten.

Anläggning

Trädgårdsanläggning

20 års erfarenhet av att anlägga trädgårdar med växter, träd och murar.

Plattläggning

Kunnig personal med kompetens att lägga alla typer av plattor och sten enligt kundens önskemål.

Asfaltering

Vi tar på oss små och stora asfalteringsarbeten i samarbete med flera företag som lägger asfalt. Allt från potthål till stora parkeringsplatser.

 

Schaktningsarbeten

Vatten/avlopp

Med våra maskiner klarar vi av att schakta för vatten och avlopp. Vi har även stor erfarenhet av att montera olje- och fettavskiljare.

Dränering

Fackmannamässigt utförda dräneringsarbeten med bland annat dräneringsskivor.

Fiber

Vi drar fiber i alla sorters marktyper för både privatpersoner och företag.

Grundläggning

Markbäddar

Vi förbereder och uppför husgrunder för nybyggnad och tillbyggnader.

Gjutning

Gjutningsarbeten för husgrunder.

Skötsel

Trädgårdsskötsel

Utbildad personal tar hand om er trädgård med förekommande arbeten som gräsklippning, häckklippning, ogräsrensning och trädfällning m m.

Grönyteskötsel

Med moderna små och stora gräsklippare tar vi hand om era grönytor. Bland kunderna finns både fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.

Snöröjning

Vintertid tar vi på oss att skotta, ploga och sanda vägar, gångar och parkeringar.