Schaktningsarbeten

Vatten/avlopp

Med våra maskiner klarar vi av att schakta för vatten och avlopp. Vi har även stor erfarenhet av att montera olje- och fettavskiljare.

Dränering

Fackmannamässigt utförda dräneringsarbeten med bland annat dräneringsskivor.

Fiber

Vi drar fiber i alla sorters marktyper för både privatpersoner och företag.