Tjänster


Våra tjänster sträcker sig över de flesta verksamhetsområden inom anläggning och grundläggningsarbeten. Vi har över 20 års erfarenhet av markarbeten. Med vår kunniga personal kan vi ta oss an stora som små entreprenader.

Vi grundlägger och utför Markbäddar inför gjutning av husgrunder vid nybyggnationer och tillbyggnader.

Vi har kompetensen att ta ett helhetsgrepp om finplaneringen vid bostadsbyggande. Vi hjälper till med projektering, anpassar och kommer med förslag efter kundens önskemål. Vi utför sedan arbetet fackmannamässigt med

  • grönytor
  • planteringar
  • plattläggningar
  • parker
  • parkeringsplatser
  • lekplatser

Vår kapacitet gör att vi kan ta oss an rollen som totalentreprenör. Vi är självklart lika bekväma som underentreprenörer, när det behöver utföras specifika markarbeten inom projektet.